Μάνθος Γιουρτζόγλου - Κερασμένα

Μια νυχτερινή ιστορία αλκοόλ και φιλίας στην ζεστή και ράθυμη Αθήνα του Αυγούστου, μια ιστορία για ωραίους τύπους, χαμένα κορμιά και γυναίκες αράχνες. Μια ιστορία που μπορεί να συμβεί στον καθένα.

ORDER HERE